OBWIESZCZENIE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 grudnia 2017

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1073, ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 21.12.2017roku została wydana decyzja nr 10/2017 – znak ZP.6733.6.2017 o  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym pn.:Budowę sieci elektroenergetycznej „KAMELOMKA 1” w miejscowości Zajezierze gmina Sieciechów i Borek gmina Gniewoszów na działkach nr 7, 8, 9/2, 11, 987, 7/2, 986, 337, 359, 231, 229, 367, 225, 224, 223 położonych w miejscowości Zajezierze w gminie Sieciechów.

Postępowanie przeprowadzono na wniosek Pana Macieja Dzika Pracownia Projektowa CKTECH 26-052 Nowiny, Słowik, ul. Markowizna 30 działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A
.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/Marian Zbigniew Czerski

Pliki do pobrania