Program "Za życiem"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 stycznia 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach informuje, że w ramach realizacji Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065, z późn. zm.) wprowadzone zostały zmiany mające pomóc opiekunom osób niepełnosprawnych w aktywnym powrocie na rynek pracy.

Powyższe wsparcie jest adresowane do bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych oraz niepozostających w zatrudnieniu poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych (z wyłączeniem opiekunów osób niepełnosprawnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna).

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy oraz pod numerem telefonu 48 614 66 99. Informacje na temat Programu „Za życiem" znajdują się również w zamieszczonych poniżej ulotkach Ministerstwa  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Broszura informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy [PDF]
- Broszura informacyjna dla pracodawcówy [PDF]