Jesteś tutaj: Start / Aktualności / ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 marca 2018

Wójt Gminy Sieciechów zwołuje Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 22 marca (czwartek) o godz. 18.00 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słowikach w celu WYBORU SOŁTYSA SOŁECTWA SŁOWIKI NOWE.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie Zebrania Wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór sołtysa.
6. Ogłoszenie wyników wyborów.
7. Wolne wnioski i zapytania.

W przypadku, gdy w I terminie nie będzie uczestniczyć 1/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa, zebranie odbędzie się w II terminie w tym samym dniu o godz. 18.15.

SERDECZNIE ZAPRASZAM WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Wójt
/-/ Marian Zbigniew Czerski