Gmina Sieciechów realizuje program usuwania azbestu i wyrobów go zawierających.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2018

Wyroby zawierające azbest są szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt. Nie usuwanie go powoduje zwiększenie ryzyka zachorowalności na choroby płuc (nowotwory). Najczęściej azbest występuje w wyrobach budowlanych – głównie w pokryciach dachowych tzw. eternit.

Emisja włókien azbestu, będących czynnikiem szkodliwym dla organizmu ludzkiego, jest wywołana przez mechaniczne uszkodzenia materiałów zawierających azbest, np. piłowaniem, szlifowaniem narzędziami szybkoobrotowymi oraz podczas naturalnego procesu destrukcji.

Cechą szczególną azbestu jest to, że włókna gromadzą się i pozostają w tkance płucnej w ciągu całego życia powodując po wielu latach zmiany chorobowe.

W gminie Sieciechów obowiązuje program usuwania  azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Sieciechów.

Minimalizując zagrożenie związane ze szkodliwym działaniem azbestu Gmina Sieciechów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i otrzymała dotację na odbiór wraz z załadunkiem, transport i unieszkodliwienie płyt azbestowo-cementowych zgromadzonych na nieruchomościach na terenie Gminy Sieciechów. Dotacja w wysokości 8 070,40 zł stanowi 51,99% dofinansowania całości zadania. Pozostałe 48,01 % pokrywa gmina ze środków własnych.

W kolejnych latach Gmina Sieciechów również będzie się starała pozyskać dofinansowanie na odbiór i unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy - od mieszkańców. W celu odbioru wyrobów zawierających azbest z posesji, właściciel odpowiedzialny jest za przygotowanie płyt azbestowych na palecie i zabezpieczenie folią. Kolejnym etapem jest zgłoszenie odbioru zabezpieczonych płyt azbestowych do Urzędu Gminy w Sieciechowie.

Dofinansowanie nie obejmuje demontażu płyt azbestowych z  dachu  jak i zakupu i montażu nowych pokryć dachowych.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie