Jesteś tutaj: Start / OSP

OSP

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Na terenie Gminy działa pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

  1. OSP Sieciechów
  2. OSP Wola Klasztorna
  3. OSP Zajezierze
  4. OSP Głusiec
  5. OSP Łoje

Od 2000 roku jednostka OSP Wola Klasztorna włączona została do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Jednostki są wyposażone w podstawowy sprzęt pożarniczy.
System selektywnego alarmowania zamontowany jest w jednostkach OSP Sieciechów i OSP Wola Klasztorna.
W jednostkach jest ok. 130 członków czynnych.
Posiadamy przeszkolonych członków w zakresie

  • ratownictwa medycznego w OSP Wola Klasztorna
  • pilarze w OSP Sieciechów, Wola Klasztorna, Łoje, Zajezierze
  • ochrona dróg oddechowych OSP Wola Klasztorna.

We wszystkich jednostkach przeszkoleni są dowódcy drużyn, naczelnicy i operatorzy sprzętu.

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ramach swojej działalności statutowej realizując program prewencji przekazał na rzecz OSP Zajezierze kwotę 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup płytek antypoślizgowych.
Płytki zostaną położone w budynku świetlicy strażackiej co znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników.