Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Sieciechów.

11 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

W dniu 11.08.2020 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie przy ul.l 1-go Listopada 2 został przeprowadzony I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w obrębie Zajezierze oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 133 o powierzchni 0,1557ha.

11 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONONEGO I PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

ZAPROSZENIE

Powiększ zdjęcie

I Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich Ziemi Kozienickiej

10 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

KONKURS NA RYMOWANKĘ

Powiększ zdjęcie

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

9 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: KONKURS NA RYMOWANKĘ

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Sieciechów

5 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY SIECIECHÓW

PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

Powiększ zdjęcie Zdalna%20szkoła

Gmina Sieciechów jest realizatorem rządowego projektu "Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej". Za pozyskane fundusze w wysokości 54 990,00 zł został zakupiony przenośny sprzęt komputerowy w ilości 26  sztuk. Komputery zostały przekazane szkołom z terenu Gminy Sieciechów, z przeznaczeniem na użytek uczniów z rodzin wielodzietnych 3+.

4 sierpnia 2020
Czytaj więcej o: PROJEKT ZDALNA SZKOŁA+

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sieciechowie na ul. Wiślanej będzie otwarty w dniu 8 sierpnia 2020 roku (sobota) w godzinach 8:00 - 16:00. 15 sierpnia 2020 roku PSZOK będzie zamknięty.

29 lipca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

XXIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY SIECIECHÓW

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 )  zwołuję XXIII  Sesję - Nadzwyczajną Rady    Gminy Sieciechów   na   dzień 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2.                                                                                                                                                    

27 lipca 2020
Czytaj więcej o: XXIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY SIECIECHÓW