Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

2015-2018

W latach 2015-2018 w Gminie Sieciechów zostały przeprowadzone następujące zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Wojcieszkowska"
Koszt zadania: 139 408,07 zł.
Zadanie zostało dofinansowane z ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 60 000,00 zł.

 

2. „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 328/9 w m. Zajezierze gmina Sieciechów"
Koszt zadania: 149 223,56 zł
Budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" w wysokości 42 683,00 zł.

3. Przebudowa drogi gminnej na ul. Ogrodowej w Zajezierzu.
Łączny koszt brutto: 39 294,00 zł

4. „Remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Folwark – sztuk 3 oraz remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Stare – sztuk 2"
Koszt zadania: 5 890,00 zł.

5. Remont ulicy Południowej w Sieciechowie.
Koszt zadania: 23 742,83 zł

6. Przebudowa i dobudowa linii elektroenergetycznej w NN oświetlenia ulicznego w miejscowości Mozolice Duże, gmina Sieciechów"
Koszt zadania: 9 001,93 zł

7. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Słowiki Nowe, o szerokości 4 m"
Koszt zadania: 65 434,24 zł

8. Remont odcinka drogi gminnej w miejscowości Słowiki Stare – Leśna Rzeka, o szerokości 4 m"
Koszt zadania: 65 000,00 zł

9. Remont drogi w miejscowości Zajezierze – ul. Zielona, o szerokości 4 m"
Koszt zadania: 59 994,67 zł

10. Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów – etap I.
Kosz inwestycji: 3 783 816,27 zł .

11. Wykonanie nawierzchni dróg gminnych ul. Rynek i ul. Paryż w m. Sieciechów.
Koszt inwestycji: 197 158,06 zł.

 

 

12. Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice, gm. Sieciechów.
Koszt inwestycji: 114 248,66 zł.
Na realizacje zadania przyznano dotację w wysokości: 71 426,94 zł z PROW za pośrednictwem LGD Kozienice.

13. Wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w m. Zajezierze.
Kwota brutto: 26 000,00 zł.

14. Budowa kotłowni przy świetlicy wiejskich w m. Zajezierze.
Koszt realizacji zadania: 31 056,21 zł.

15. Budowa studni na boisku sportowym w Zajezierzu.
Koszt zadania: 4 970,43 zł.

16. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Łoje.
Koszt zadania: 18 556,51 zł.

17. Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo.
Koszt zadania: 5253,10 zł.

18. Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Nagórnik
Koszt zadania: 17 125,87 zł.

19.Remont przepustów w drodze gminnej w miejscowości Słowiki Folwark – sztuk 4.
Koszt zadania: 2 952,00 zł

20.Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarne w Sieciechowie.
Koszt zadania: 16 800,00 zł.

21. Przebudowa drogi w m. Zbyczyn - Kresy.
Koszt zadania 15 000,00 zł.

22. Remont Strażnicy OSP Zajezierze
Koszt zadania: 44 218,00 zł.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 23 742,00 zł.

23. Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze – ul. Przejazdowa
Koszt zadania: 74 806,14 zł.

24. Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów – ul. Południowa
Koszt zadania: 51 075,75 zł.

25. Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe
Koszt zadania: 47 270,75 zł
Zadanie zostało dofinansowane z ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 24 000,00zł.