KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI: STARE SŁOWIKI, LEŚNA RZEKA NA SŁOWIKI STARE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2016

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013, poz. 200) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. W wykazie tym w Gminie Sieciechów widnieje nazwa miejscowości Stare Słowiki (wieś), Leśna Rzeka (wieś). Aby doprowadzić do zgodności z nazwą Słowiki Stare funkcjonującą w terenie, w aktach stanu cywilnego, w ewidencji gruntów i budynków, księgach wieczystych i innych dokumentach niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwałą nr XIII/70/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku Rada Gminy Sieciechów określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Zarządzeniem nr 24 / 2016 z dnia 05.05.2016 roku Wójt Gminy Sieciechów zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości Stare Słowiki na Słowiki Stare oraz Leśna Rzeka na Słowiki Stare Konsultacje te polegały będą na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości Stare Słowiki , Leśna Rzeka odpowiedzi na pytanie :

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „Stare Słowiki ( wieś), „ Leśna Rzeka (wieś) " na „Słowiki Stare (wieś)"?

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sieciechów kieruje do osób, które do dnia zakończenia konsultacji tj do dnia 03.06.2016 r ukończą 18 lat i będą zameldowane na terenie miejscowości Słowiki Stare prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej www.sieciechow.pl bip.sieciechow.pl oraz dostarczona do Państwa wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wypełnione ankiety należy doręczyć do Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, osobiście lub listownie, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres planowanie@sieciechow.pl lub doręczyć do sołtysa wsi do dnia 03.06.2016 r.

Zmiana nazwy miejscowości Stare Słowiki, Leśna Rzeka na Słowiki Stare nie powoduje dla Państwa żadnych utrudnień związanych z koniecznością wymiany dokumentów i dokonywania jakichkolwiek zmian w urzędach.

Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Sieciechów wystąpi do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w wymienionym na wstępie wykazie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 48 6216008 w.33 w godzinach pracy Urzędu Gminy.