Opóźnienie rozpoczęcia POPŻ Podprogramu 2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 września 2019

Z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie Żywności, co w konsekwencji wymusza konieczność ponownego uruchomienia procedry przetargowej.W załączeniu przesyłamy informację o unieważnieniu opublikowaną przez KOWR.

Zgodnie ze zaktualizowanymi wytycznymi do Podprogramu 2019 dystrybucja żywności rozpocznie się w grudniu 2019 r. W związku z tym, czas oczekiwania  na dostawy, prosimy przeznaczyć na prace przygotowawcze w szczególności na:  

      - kompletowanie aktualnych skierowań od Beneficjentów uprawniających do udziału w programie POPŻ Podprogram 2019.

     - składanie Wniosków weryfikacyjnych,. stanowiących deklarację przystąpienia do realizacji Programu, a tym samym podstawę do zawarcia stosownej umowy pomiędzy Organizacją Partnerską Lokalną a radomskim Bankiem Żywności.

3. Informujemy, że  termin zawierania umów z Organizacjami Partnerskimi Lokalnymi (OPL) przewidujemy na przełomie października i listopada 2019. Data zawierania tych umów ściśle zależy od terminu zakończenia przetargów i terminu zawarcia umowy pomiędzy Federacją Polskich Banków Żywności a Krajowym Ośrodkiem wsparcia Rolnictwa (IP) – reprezentującym MRPiPS (IZ).

4. Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych o zaistniałej, całkowicie niezależnej od nas, sytuacji i prawdopodobnych terminach rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

5. O wszystkich istotnych sprawach związanych z realizacją Programu POPŻ Podprogram 2019 będziemy informować na bieżąco drogą e-meilową.

Dyrektor
Radomskiego Banku Żywności
 / - /