Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyszukiwarka

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

INFORMACJA

Użytkownicy nieruchomości i części nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych itp., gdzie wytwarzane są odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów zapłaty za tę usługę – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) oraz na podstawie uchwały nr XLVI/226/18 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 14 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”.

Jednocześnie informujemy, iż wg zapisów art. 10 ust. 2, 2a, 2b i 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

Wójt Gminy Sieciechów

  /-/ Arkadiusz Guba