Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi: 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy Sieciechów lub ze strony.

24 lipca 2020
Czytaj więcej o: ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

OBWIESZCZENIE

o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego.

23 lipca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

WIZJA ZERO-KONKURS DLA MŁODZIEŻY !

W związku z trwającą kampanią wdrażania Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero-Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika” pod patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

21 lipca 2020
Czytaj więcej o: WIZJA ZERO-KONKURS DLA MŁODZIEŻY !

WYBORY PREZYDENCKIE

Powiększ zdjęcie

INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizacja pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Kozienicach uległa zmianie.

14 lipca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOZIENICACH

WÓJT GMINY SIECIECHÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana stanowiąca własność Gminy Sieciechów położona w obrębie Zajezierze oznaczona w ewidencji gruntów numerem działki 133 o powierzchni 0,1557ha.

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: WÓJT GMINY SIECIECHÓW OGŁASZA I PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

BITWA O WOZY DRUGA TURA

Powiększ zdjęcie

SZANOWNI MIESZKAŃCY!!!
JESZCZE MAMY SZANSĘ NA WYGRANIE SAMOCHODU STRAŻACKIEGO, WSZYSTKO JEST W WASZYCH RĘKACH!!! WYSTARCZY JEDYNIE PÓJŚĆ NA WYBORY PREZYDENCKIE W DNIU 12 LIPCA 2020 R.

9 lipca 2020
Czytaj więcej o: BITWA O WOZY DRUGA TURA

O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników

20 lipca 2020 r. kończy się w oddziałach regionalnych ARiMR nabór wniosków o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa.

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: O nawadnianiu gospodarstw i nie tylko, czyli cykl szkoleń online dla rolników