Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

Pomyśl o fotowoltaice!

Powiększ zdjęcie Solary

Myślisz o przyszłości? Pomyśl o fotowoltaice! Oferta dzierżawy dla właścicieli gruntów rolnych. Firma Solaris Ventum Sp. z o. o. wydzierżawi grunty pod budowę farm słonecznych.

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: Pomyśl o fotowoltaice!

OGŁOSZENIE

W imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informujemy, że w związku z wydanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego o numerach 57/SPEC/2020, 58/SPEC/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., oraz 51/SPEC/2020 z dnia 28.05.2020 w oparciu o art. 19a ust. 1, w związku z art. z art. 38 pkt 2 lit. t) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), w dniach od dn. 06.07.2020 r do dn. 31.07.2020 r. na działkach ewidencyjnych określonych w ww. decyzjach zostaną wykonane badania podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. BUDOWA GAZOCIĄGU W/C MOP 8,4 MPa DNI000 RELACJI GUSTORZYN - WRONÓW Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego".

6 lipca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Informacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Dot. ogłoszenia ogłoszone zostało w trybie art. 4 p. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie na wybór wykonawcy na zadanie pn.: „KPP Kozienice - remont schodów zewnętrznych".

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Informacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu

Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!

Z myślą o Was Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników przygotowała szkolenie e-learningowe dla dzieci w wieku 6-14 lat „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, które w nowoczesnej formie przybliża zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach rolnych, a także uczy prawidłowych zachowań podczas przebywania na terenie obejścia.

3 lipca 2020
Czytaj więcej o: Uwaga najmłodsi mieszkańcy wsi! Rozdajemy nagrody!

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w związku z wystąpieniem w dniach 18-23 czerwca 2020 r. ma terenie województwa mazowieckiego burz z opadami deszczu w przedziale od 30mm do 70mm, lokalnie do 90mm, z porywami wiatru do 90 km/h oraz miejscami występującym gradem, poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać szkody powstałe w gospodarstwach rolnych w wyniku w/w zdarzeń.

30 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

UWAGA RODZICE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że od 01.10.2020 r. rozpoczyna się nowy okres zasiłkowy w sprawie funduszu alimentacyjnego, a od 01.11.2020 r. w sprawie świadczeń rodzinnych.

29 czerwca 2020
Czytaj więcej o: UWAGA RODZICE

Środki ochrony do przeciwdziałania COVID-19 dla Ochotniczej Straży Pożarnej

Powiększ zdjęcie

Gmina Sieciechów otrzymała od Województwa Mazowieckiego w formie darowizny środki rzeczowe w postaci zestawów środków ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieciechowie oraz Woli Klasztornej, które należą  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG).

28 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Środki ochrony do przeciwdziałania COVID-19 dla Ochotniczej Straży Pożarnej

INFORMACJA O SZKOLENIACH

Zapraszamy na szkolenia z obsługi kombajnu zbożowego, prasy i sieczkarni oraz ładowarek teleskopowych, który odbędzie się 02.07.2020 r. na terenie gminy Sieciechów.

27 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O SZKOLENIACH