Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Dot. inwestycji: „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka – Wronów, jako część inwestycji „budowa gazociągów Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”

26 czerwca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI

Nabór 3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Puszcza Kozienicka” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

23 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Nabór 3/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej

XXII sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) zwołuję XXII sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 r. o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: XXII sesja Rady Gminy Sieciechów

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Weź udział w projekcie unijnym!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Weź udział w projekcie unijnym!

POMOC DLA WOJTUSIA

Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dot. inwestycji „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, jako część inwestycji „budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego*,

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Powiększ zdjęcie Rachmistrz

WÓJT GMINY SIECIECHÓW
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH