Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Smaki Ziemi Kozienickiej - Gmina Sieciechów


NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2020 R.


 

Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła

Prognozuje się gęste mgły w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 m. Wiecej infor,acji na stronie http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia

22 października 2019
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy Sieciechów informuje, iż w związku z informacjami Firmy „MA-GA” Gabryś Maciej oraz RADKOM Sp. z o.o. w Radomiu o osiągnięciu maksymalnych parametrów składowiska, od 17 października 2019 roku zostaje wstrzymane przyjmowanie odpadów budowlanych i odpadów biodegradowalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sieciechowie."

18 października 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

UWAGA !!! Zmiana nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 16 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 30 8736 0006 2007 3712 9671 0026

Wpłat można dokonywać również jak dotychczas u sołtysów.

Wójt Gminy Sieciechów
/-/ Arkadiusz Guba

18 października 2019
Czytaj więcej o: UWAGA !!! Zmiana nr rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAPROSZENIE

NA UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE UCZESTNIKÓW POWSTANIA LISTOPADOWEGO 1830-1831 i POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1863-1864 ORAZ ŻOŁNIERZY I i II WOJNY ŚWIATOWEJ

16 października 2019
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

OGŁOSZENIE

Gmina Sieciechów informuje, że będzie składała wniosek o dofinansowanie na odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W związku z powyższym każdy rolnik, który posiada odpady wynikające z prowadzonej działalności rolniczej może złożyć stosowne oświadczenie o ilości posiadanych odpadów.

16 października 2019
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

INFORMACJA

Do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na gruntach wsi Nagórnik, gm. Sieciechów.

15 października 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA

Plan Polowań 2019/2020

INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

W dniu 10.10.2019 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie przy ul. 11-go Listopada 2 został przeprowadzony II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieciechów położonej w obrębie Zajezierze oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 462/2 o powierzchni 0,2626ha.

10 października 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU PRZEPROWADZONONEGO II PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO