Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Spis rolny 2020
linia
Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Warszawie informuje, że zawiadomienie o zaistnieniu zdarzenia wypadkowego jest niezbędnym warunkiem ubiegania się o prawo do jednorazowego odszkodowania. Zgłoszenie wypadku powoduje bowiem wszczęcie postępowania powypadkowego, na które składa się ustalenie rzeczywistych przyczyn, okoliczności zdarzenia, uznanie bądź nieuznanie go za wypadek i - przy spełnieniu wszystkich wymaganych prawem warunków - wypłata świadczenia.

22 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Informacja o niezwłocznym zgłoszeniu wypadku do KRUS

Weź udział w projekcie unijnym!

Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach realizuje projekt pn: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kozienickim (IV)" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

21 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Weź udział w projekcie unijnym!

POMOC DLA WOJTUSIA

Powiększ zdjęcie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dot. inwestycji „Budowa gazociągu w/c DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów Etap III, Rawa Mazowiecka - Wronów, jako część inwestycji „budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego*,

17 czerwca 2020
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Powiększ zdjęcie Rachmistrz

WÓJT GMINY SIECIECHÓW
Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

16 czerwca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

SPOTKANIA KONSULTACYJNE On Line

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na SPOTKANIA KONSULTACYJNE On Line dotyczące projektu PCI BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów.

15 czerwca 2020
Czytaj więcej o: SPOTKANIA KONSULTACYJNE On Line

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że w dniu 09.06.2020 roku (wtorek) w godz. 8:00-15:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody spowodowana remontem sieci wodociągowej.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE

Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice - Dęblin

Szanowni Państwo. W związku z otrzymaniem od  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad uaktualnionej o zgłoszone wnioski mieszkańców, oraz Urzędu Gminy w Sieciechowie "Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice - Dęblin", poniżej  dokument do pobrania.

8 czerwca 2020
Czytaj więcej o: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 48 na odc. Kozienice - Dęblin