Jesteś tutaj: Start


Strona główna

Spis rolny 2020
linia
Zdalna szkoła
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

O G Ł O S Z E N I E

W związku z koniecznością opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sieciechów na lata 2021-2025 oraz dostosowania do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Mazowieckiego, Gmina Sieciechów przeprowadza inwentaryzację źródeł ciepła (pieców, piecokuchni, odnawialnych źródeł energii itp.) znajdujących się we wszystkich budynkach na terenie Gminy Sieciechów.
Ankieta online znajduje się pod adresem: https://forms.gle/MSynaUo8Hvp573pk8
Ankieta jest szczegółowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 20 minut.
Prosimy o uzupełnienie ankiety do 30 września 2020 roku.
Pracownicy Urzędu Gminy Sieciechów będą także w terenie przeprowadzać inwentaryzację.
Ankietę można również uzupełnić w Urzędzie Gminy w Sieciechowie oraz w Bibliotece Publicznej w Zajezierzu.
Niewypełnienie ankiety będzie równoznaczne z zakwalifikowaniem źródła ciepła jako pozaklasowego, które podlega wymianie do 2023 roku!


Aktualności

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 ROK

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

15 czerwca 2016
Czytaj więcej o: ZAPRASZENIE DO WSPÓŁTWORZENIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2017 ROK

OGŁOSZENIE O NABORZE

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów na 3/4 etatu.

9 czerwca 2016
Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE O NABORZE

ZOSTAŃ AMBASADOREM PSZCZÓŁ I ZAKŁADAJ STREFY DLA PSZCZÓŁ W SWOJEJ OKOLICY

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Caritas Diecezji Radomskiej uprzejmie zawiadamia, że w okresie od czerwca do grudnia 2016 r. proponuje nieodpłatną pomoc prawną oraz psychologiczną osobom z całego regionu radomskiego poszkodowanym na skutek przemocy w rodzinie, a potrzebującym specjalistycznej pomocy.

8 czerwca 2016
Czytaj więcej o: NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I PSYCHOLOGICZNA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

Powiększ zdjęcie

W dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

6 czerwca 2016
Czytaj więcej o: BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zajezierzu, ul. 28-go PAL-u 18. (plik w formacie PDF)

23 maja 2016
Czytaj więcej o: KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

NARADA SOŁECKA

Powiększ zdjęcie Narada%20sołecka

Dnia 18 maja 2016 r. odbyła się zwołana przez Wójta Gminy Sieciechów Mariana Zbigniewa Czerskiego narada sołecka. Tematem narady było omówienie bieżących spraw w gminie oraz informacja o kosztach utrzymania stacji wodociągowej, oczyszczalni ścieków oraz kosztach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku. Na naradzie przekazano również informacje dotyczące zwalczania barszczu sosnowskiego, związanego z apelem Wojewody Mazowieckiego (w załączeniu ulotka informacyjna).

20 maja 2016
Czytaj więcej o: NARADA SOŁECKA

ZBIÓRKA ETERNITU

W związku z możliwością pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych (płyty eternitu falistego i płaskiego) z terenu Gminy Sieciechów, Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, o możliwości nieodpłatnego odbioru, transportu i utylizacji zdemontowanego eternitu.

18 maja 2016
Czytaj więcej o: ZBIÓRKA ETERNITU