Urząd Gminy Sieciechów

Dofinansowanie dla Gminy Sieciechów z Państwowego Funduszu Celowego, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Gmina Sieciechów w 2021r otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 170708W ulica Piłsudskiego w m. Zajezierze”.

W ramach zadania zostało przebudowane 917,39m drogi. Prace polegały na wykonaniu podbudowy na poszerzeniach, budowie chodników, wykonaniu poboczy z kruszywa oraz ułożeniu nowej nawierzchni z betonu asfaltowego.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.

Koszt realizacji: 579 087,55 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 463 270,04 zł.