Urząd Gminy Sieciechów

INFORMACJA O UDZIALE W PROGRAMIE

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie informuje, że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie  „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" . Na realizację Programu Gmina otrzymała kwotę 246 942 zł z Funduszu Solidarnościowego. 

Program jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  oraz do dzieci zaliczonych do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami. Program jest finansowany w całości z Funduszu Solidarnościowego.

                                                                                                    Henryka Wojewoda, kierownik GOPS