Urząd Gminy Sieciechów

Dotacja z budżetu Gminy Sieciechów do modernizacji źródeł ogrzewania

Osoby zainteresowane uzyskaniem dotacji gminnej do wymiany źródła ogrzewania, muszą pamiętać, aby złożyć wypełniony wniosek o dotację na przedsięwzięcie służące ochronie powietrza wraz z wymaganymi załącznikami, jeszcze przed demontażem starego oraz przed zakupem nowego źródła ogrzewania.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia przyjmowane są od dnia 23 lutego 2023 roku.

Więcej informacji pod numerem tel. (48) 62 16 023 w. 24

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z regulaminem udzielania dotacji.