Urząd Gminy Sieciechów

„Dostępny samorząd w Gminie Sieciechów”

Gmina Sieciechów realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępny samorząd w Gminie Sieciechów”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Gminy w Sieciechowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Sieciechowie dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością.

Wartość grantu: 62 786,40 PLN

Dostępny samorząd

Dostępny samorząd