Urząd Gminy Sieciechów

„Czyste Powietrze” - spotkania informacyjne dla mieszkańców Gminy Sieciechów

Wójt Gminy Sieciechów serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne w ramach Programu Priorytetowego “Czyste Powietrze”, które odbędą się dnia 18 czerwca 2023 roku (niedziela):

- o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Słowikach

- o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Zajezierzu

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć, na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada dofinansowanie do wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.