Urząd Gminy Sieciechów

Zbyczyn

Liczba ludności - 80

sołtys wsi: Małgorzata Wasiłek