Urząd Gminy Sieciechów

Opactwo

2 maja 2015

Benedyktyński klasztor w Sieciechowie

W Sieciechowie-Opactwie jest zlokalizowany klasztor benedyktyński, założony przez benedyktynów sprowadzonych prze Sieciecha z Prowansji. Początkowo znajdował się w grodzie sieciechowskim, lecz po zmianie koryta Wisły zostaje przeniesiony w miejsce, gdzie stoi do dnia dzisiejszego. Pierwotne miejsce nie jest dokładnie znane. Zakonnicy prowadzili bardzo dobrą gospodarkę, tutaj powstała pierwsza w Polsce szkółka drzew owocowych, prowadzili folwarki, spichlerze, hutę żelaza, kamieniołomy, browar, winnicę, gorzelnię.

 

Benedyktyni wznieśli w czasie budowy Radomia przez Kazimierza Wielkiego Kaplicę Marii Panny, a w 1784 nowy kościół Wniebowzięcia Marii Panny w Sieciechowie, który stoi do dzisiaj. Benedyktyni posiadali kolegiatę św. Andrzeja wybudowaną przez Sieciecha w Krakowie, którą oddali siostrom Klaryskom w zamian za kościół św. Idziego. Opat Wereszczyński przekazał w 1593 r. ów kościół Akademii Krakowskiej, która miała utrzymywać jednego studenta ze zgromadzenia sieciechowskiego. Z postanowienia Sejmu Piotrkowskiego utworzono w Sieciechowie szkołę, do której uczęszczały dzieci miejscowej szlachty: Rogowskich, Gniewoszów, Boguszów, Kochanowskich, Siemińskich. Szkoła przestała istnieć po zjeździe Sejmu w 1575 r. i rokoszu Partii Francuskiej, który zniszczył klasztor. Klasztor posiadał jedną z największych bibliotek w kraju.

Sołtys  wsi: Leszek Czerski

Liczba ludności -227