Urząd Gminy Sieciechów

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2020 rok”.