Urząd Gminy Sieciechów

Urząd GminyWójt Gminy Sieciechów

Arkadiusz Guba

tel. 48 6216008 w.20
e-mail: wojt@sieciechow.pl

Artykuły

 • Pracownicy Urzędu

  Sekretarz Gminy
  Mirosława Pachocka
  I piętro pok. nr 7, tel.48 6216008 w.25
  e-mail: sekretarz@sieciechow.pl

  Referat finansowy

  Skarbnik Gminy
  Halina Karaś
  II piętro pok. nr 12, tel.48 6216008 w.27
  e-mail: skarbnik@sieciechow.pl

  Stanowisko do spraw płac i księgowości
  Inspektor Elżbieta Banaszek
  II piętro pok. nr 11, tel.48 6216008 w.26

  Stanowisko do spraw księgowania jednostek organizacyjnych gminy
  Inspektor Monika Molendowska
  II piętro pok. nr 11, tel.48 6216008 w.26

  Stanowisko do spraw wymiaru podatków i opłat lokalnych
  Inspektor Katarzyna Rafa
  I piętro pok. nr 6, tel.48 6216008 w.24

  Stanowisko do spraw księgowości podatkowej i egzekucji należności
  Inspektor Joanna Mucha
  I piętro pok. nr 5, tel.48 6216008 w.21

  Stanowisko ds księgowości
  Inspektor Anna Panas
  I piętro pok. nr 8, tel.48 6216008 w.28

  Wystawianie faktur za pobór wody i ścieki oraz księgowanie wpłat, egzekucja należności
  Inspektor Iwona Zapora
  I piętro pok. nr 8, tel 48 6216008 w.28

  Stanowisko do spraw płac w oświacie i funkcjonowania oświaty
  Inspektor Dorota Stachurska
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, II piętro pok. nr 10, tel.48 6216023 w.21

  Stanowisko do spraw księgowości budżetowej oświaty
  Inspektor Małgorzata Kępka
  budynek UG 11 Listopada 2, II piętro pok. nr 10, tel. 48 6216023 w. 21

  Sekretariat, rozliczenia unijne
  Inspektor Ewa Komorek
  budynek UG, ul. Rynek 16, II piętro, tel. 48 6216008 w. 31

  Referat Gospodarki Komunalnej

  Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej
  Jacek Bogucki
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, pok.nr 6, tel. 48 6216023 w.24

  Inspektor
  Małgorzata Wrona
  budynek UG, ul. 11 Listopada 2, pok. nr 6, tel. 48 6216023 w.24
  Kierowca samochodu osobowego
  Adam Czerski

  Kierowca ciągnika
  Leszek Kurdziałek

  Stanowisko do spraw obsługi stacji kanalizacji i obsługi sieci kanalizacyjnej
  Krystian Rabiński

  Stanowisko do spraw stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami
  Józef Piskała

  Pracownik ds. wodociągowo - kanalizacyjnych
  Karol Krekora

  Referat Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych

  Inspektor Anna Baryłka

  Stanowisko do spraw zamówień publicznych, drogownictwa, bhp
  Inspektor Zbigniew Hołda

  parter, pok. nr 1, tel.48 6216008 w.29

  Stanowisko do spraw zagospodarowania przestrzennego, mienia komunalnego, nazewnictwa ulic,gospodarki nieruchomościami
  Inspektor Katarzyna Seredyn
  parter pok. nr 2, tel.48 6216008 w. 33

  Samodzielne stanowiska pracy


  Stanowisko do spraw ewidencji ludności, spraw wojskowych i obronnych, zbiórki i zgromadzenia, kancelaria tajna
  Inspektor Agnieszka Niedzielska
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, pok. nr 5 tel.48 6216023 w.22

  Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kultury Fizycznej, archiwum, informacji niejawnych
  Grażyna Wiraszka
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, pok. nr 5 tel.48 6216023 w.22

  Radca Prawny
  mgr Joanna Grzywacz
  parter pok. nr 3, tel.48 6216008 w. 23


  Sprzątaczka

  Renata Kępka


  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  Kierownik
  Henryka Wojewoda
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, parter, pok. nr 3, tel. 48 6216023 w. 25

  Stanowisko do spraw świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenie wychowawcze

  Inspektor Anna Szewczyk
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, parter, pok. nr 4, tel. 48 6216023 w. 25

  Stanowisko pracownika socjalnego: sporządzanie wywiadów środowiskowych, prowadzenie pracy socjalnej
  Urszula Szymańska
  Ewa Wiraszka
  budynek UG ul. 11 Listopada 2,parter, pok. nr 3 tel. 48 6216023 w. 25


  Usługi opiekuńcze
  Agnieszka Kozak
  Krystyna Twardowska

  Gminna Biblioteka Publiczna Kierownik GBP

  Elżbieta Kalbarczyk
  budynek UG ul. 11 Listopada 2, parter, pok. nr 1, tel. 48 6216023 w. 23

  Filia GBP w Zajezierzu
  Bibliotekarz
  Aneta Bernatek
  Zajezierze ul. 28 PAL 7a, , tel. 48 6214186

  Czytaj Więcej o: Pracownicy Urzędu