Urząd Gminy SieciechówStrona główna

Smaki Ziemi Kozienickiej - Gmina Sieciechów

Aktualności

XVII sesja Rady Gminy Sieciechów

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zwołuję XVII sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie ul. 11 Listopada 2.

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: XVII sesja Rady Gminy Sieciechów

III GMINNA WIGILIA

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamia się, że w dniu 12.12.2019 roku z wniosku Pana Władysława Łokieć „BEGOMEX-WL" ul. Kanałowa 10/12 lok. 102, 26-600 Radom, działającego w imieniu Inwestora PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą :  „Budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej sieci kablowej średniego (15kV) i niskiego (0,4kV) napięcia w m. Głusiec-Wystep, gm. Sieciechów"

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Konsultacje społeczne

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2020 rok”.

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne

Czysty komin czysta gmina

W trosce o jakość powietrza, organizujemy ogólnopolską kampanię edukacyjną "Czysty komin – czysta gmina". Za pośrednictwem mediów władz lokalnych pragniemy dotrzeć do społeczeństwa i uświadamiać o negatywnych skutkach nieracjonalnego palenia w piecach zarówno pod kątem ekologii, jak i oszczędnego zużywania paliwa. Wiecej informacji na stronie www.kominiarz.pl

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Czysty komin czysta gmina

INFORMACJA

Użytkownicy nieruchomości i części nieruchomości niezamieszkałych, gdzie prowadzona jest działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieciechowie  informuje mieszkańców , że Gmina Sieciechów bierze udział w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2019.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Zawiadamia się, że w dniu 29.11.2019 roku z wniosku Gminy Sieciechów z siedzibą ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą : „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Słowiki Folwark na działce 937".

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO