KONSULTACJE DOTYCZĄCE ZMIANY NAZWY MIEJSCOWOŚCI NOWE SŁOWIKI NA SŁOWIKI NOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 maja 2016

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 roku (Dz.U. z 2013, poz. 200) ustalony został Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części. W wykazie tym w Gminie Sieciechów widnieje nazwa miejscowości Nowe Słowiki (część wsi Stare Słowiki). Aby doprowadzić do zgodności z nazwą Słowiki Nowe funkcjonującą w terenie, w aktach stanu cywilnego, w ewidencji gruntów i budynków, księgach wieczystych i innych dokumentach niezbędna jest zmiana urzędowej nazwy miejscowości.

Uchwałą nr XIII/70/16 z dnia 22 stycznia 2016 roku Rada Gminy Sieciechów określiła zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych. Zarządzeniem nr 26 / 2016 z dnia 05.05.2016 roku Wójt Gminy Sieciechów zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazwy urzędowej miejscowości Nowe Słowiki na Słowiki Nowe . Konsultacje te polegały będą na uzyskaniu od mieszkańców zamieszkałych na terenie miejscowości odpowiedzi na pytanie :

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy miejscowości „ Nowe Słowiki -(część wsi Stare Słowiki) na „Słowiki Nowe (wieś)"

W związku z powyższym, Wójt Gminy Sieciechów kieruje do osób, które do dnia zakończenia konsultacji tj do dnia 03.06.2016 r ukończą 18 lat i będą zameldowane na terenie miejscowości Słowiki Nowe prośbę o wypełnienie ankiety, która została zamieszczona na stronie internetowej www.sieciechow.pl bip.sieciechow.pl oraz dostarczona do Państwa wraz z niniejszym ogłoszeniem.

Wypełnione ankiety należy doręczyć do Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, osobiście lub listownie, przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres planowanie@sieciechow.pl lub doręczyć do sołtysa wsi do dnia 03.06.2016 r.

Zmiana nazwy miejscowości Nowe Słowiki na Słowiki Nowe nie powoduje dla Państwa żadnych utrudnień związanych z koniecznością wymiany dokumentów i dokonywania jakichkolwiek zmian w urzędach.

Po zakończeniu konsultacji Wójt Gminy Sieciechów wystąpi do Ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę urzędowej nazwy miejscowości w wymienionym na wstępie wykazie.

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 48 6216008 w.33 w godzinach pracy Urzędu Gminy.