Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

• RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z wejściem w życie nowych przepisów o ochronie danych osobowych
w połączeniu z faktem zbierania danych osobowych od osób których dane dotyczą, Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 GDPR informuje:
Administratorem gromadzonych Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2, 26-922 Sieciechów,
e-mail:bibliotekasieciechow@poczta.onet.pl, tel: (48) 6216023 w.23;
Wójt Gminy Sieciechów wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, kontakt do Inspektora Danych Osobowych: iod@sieciechow.pl
Celami przetwarzania danych osobowych są: dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa, ewidencjonowanie osób korzystających z zasobów Biblioteki, zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Biblioteki.
Przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.); ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ( Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), lub zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych.
Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie dłużej niż 5 lat po wygaśnięciu wszelkich roszczeń i zobowiązań obu stron wynikających z tych przepisów.
Użytkownicy Biblioteki mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Użytkownicy Biblioteki mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
Użytkownicy Biblioteki mają także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.
Użytkownicy Biblioteki mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym i warunkiem zawarcia umowy; jest dobrowolne ale konieczne. Brak zgody na przetwarzanie danych powoduje niemożność zrealizowania przez Bibliotekę uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.