PRZEDSIĘBIORCO, możesz skorzystać ze wsparcia na wdrożenie wyników uzyskanych w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej !

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

Zapoznaj się z warunkami konkursów ogłaszanych w ramach 3.2.1 POIR Badania na rynek, które umożliwia uzyskanie dofinansowania na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wszystkie informacje znajdziesz na stronie internetowej PARP: https://poir.parp.gov.pl/component/programs/program/poir#nowe-produkty-i-inwestycje