Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

XVI Sesja Rady Gminy Sieciechów

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 )  zwołuję XVI  Sesję Rady Gminy Sieciechów VIII kadencji  na dzień 15 listopada 2019 r. (piątek) na godz. 8.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2. 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji planowanej nr XIV.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nadzwyczajnej nr XV.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami.
 6. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 7. Odpowiedź Wójta na zapytania i wnioski radnych.
 8. Realizacja inwestycji prowadzonych przez gminę w 2019 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1)      Obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.

  2)      Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.

  3)      Wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego.

  4)      Uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieciechów na lata 2019-2023 .

  5)      Określenia terminu, częstotliwości i trybu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

  6)      Określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

  7)      Przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Sieciechów oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami.

  8)      Rozpatrzenia petycji kancelarii Casus Noster radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego.

 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad. 

                                                                                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                    Stanisław Potyra