Konsultacje społeczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 grudnia 2019

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza konsultacje społeczne projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi  oraz  innymi  podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku  publicznego  na  2020 rok”.