Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

Park w Sieciechowie

Park w Sieciechowie

Sieciechów - Parafia pw. św. Wawrzyńca

Budynek Urzędu Gminy (referaty)

Opactwo - Parafia pw. Wniebowzięcia NMP

Jezioro Czaple

Jezioro Czaple

XVII sesja Rady Gminy Sieciechów

 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zwołuję XVII sesję Rady Gminy  Sieciechów VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 r. o godz. 13.00  w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie ul. 11 Listopada 2.

Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sieciechów  w okresie między sesjami.
  5. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
  6. Odpowiedź wójta na zapytania i wnioski radnych.
  7. Zatwierdzenie Budżetu Gminy Sieciechów na 2020 r.

1) Przedstawienie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

3) Odczytanie opinii Komisji Budżetu i Gospodarki Gminy wraz z uzasadnieniem i wniosków radnych,

4) Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,

5) Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2024.  

6) Podjęcie  Uchwały Budżetowej  na rok 2020.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      Ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym;

2)      Przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Sieciechów.

3)      Wyrażenia zgody odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości;

4)      Dokonania zmiany załącznika nr 2 do Uchwały nr IV/18/18   Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2019 rok;

5)      Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2020 rok;

6)      Określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sieciechów w roku szkolnym 2019/2020;

7)      Ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg;

8)      Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024;

9)      Zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na rok 2019.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie obrad.

Na podstawie Art. 25 ust. 3 Ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Sieciechów
Stanisław Potyra