Portal IRZplus - zgłaszanie zdarzeń przez Internet

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 maja 2020

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła Portal IRZplus. Przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu nowoczesnego, szybkiego i wygodnego dokonywania zgłoszeń przez Internet.

Portal IRZplus umożliwia złożenie wymaganych dokumentów zgłoszeń zwierzęcych, przegląd zapisanych danych w systemie ARiMR oraz możliwość kontroli przez posiadacza zwierząt stanu faktycznego jego siedziby stada.

Za pomocą Portalu IRZplus można złożyć następujące dokumenty zgłoszeń i wniosków:
• Zgłoszenie bydła do rejestru,
• Zgłoszenie owiec albo kóz do rejestru,
• Zgłoszenie oznakowania świń urodzonych, przywozu świń,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie zmiany stanu stada świń,
• Zgłoszenie padnięcia zabicia uboju w gospodarstwie bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni,
• Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świń,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla owiec albo kóz,
• Wniosek o wydanie duplikatu paszportu dla bydła,
• Wniosek o przydzielenie puli numerów duplikatów kolczyków dla bydła owiec albo kóz,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt,
• Zgłoszenie przemieszczenia bydła albo owiec albo kóz poprzez targ lub wystawę, pokaz lub konkurs zwierząt (administratora),
• Zgłoszenie uboju bydła w rzeźni wwiezionego do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju świń w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Zgłoszenie uboju owiec albo kóz w rzeźni wwiezionych do Polski bezpośrednio do rzeźni w celu uboju,
• Spis stanu stada świń,
• Raport kontrolny zbioru danych – możliwość importu zgłoszeń z pliku XML, funkcja dedykowana
podmiotom składającym masowe zgłoszenia (ubój w rzeźni, unieszkodliwienie zwłok, przemieszczenia).

Więcej informacji uzyskasz:
• na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl zakładka IRZ
• w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR
• pod bezpłatnym numerem infolinii: 800-38-00-84
• wysyłając wiadomość: na adres: info@arimr.gov.pl , gdy masz pytanie o dostęp do aplikacji lub funkcjonalność Portalu IRZplus,

Problemy dotyczące błędów działania Portalu IRZplus zgłosisz:
• wysyłając wiadomość na adres: arimr_hd@arimr.gov.pl,
• dokładnie opisując problem i dołączając zrzut z ekranu swego komputera szybciej uzyskasz pomoc.

Nowości w Portalu IRZplus

W lipcu 2019 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje kolejną modyfikację Portalu IRZplus. Nowe możliwości aplikacji ułatwiają składanie zgłoszeń zwierzęcych.

Nowe funkcjonalności :
- Obsługa nowych typów dokumentów i korekt zgłoszeń

Nowe typy dokumentów w Portalu IRZplus:
• Wniosek o przydzielenie numeru dla drugiego kolczyka dla owiec albo kóz,
• Wniosek o rejestrację siedziby stada – możliwość zgłoszenia nowej siedziby stada.

- Obsługa korekt zgłoszeń i zdarzeń zwierzęcych
• Możliwość korygowania zgłoszeń składanych przez Portal IRZplus,
• Obsługa propozycji korekt zgłoszeń lub zdarzeń zwierzęcych wygenerowanych przez pracownika ARiMR

- Wydruki i eksport danych z Portalu IRZplus
• Wydruk listy wyszukanych danych w formacie PDF
• Eksport danych do pliku CSV
• Lista złożonych zgłoszeń
• Lista zdarzeń zwierzęcych
• Lista zwierząt w siedzibie stada

- Dodatkowy login Pracownika - przypisany do siedziby stada
Nowa rola użytkownika w Portalu IRZplus - Pracownik posiadacza - możliwość składania zgłoszeń i przeglądu danych w kontekście konkretnej siedziby stada.

- Nowe propozycje zgłoszeń w Portalu IRZplus.
• Propozycja Zgłoszenia padnięcia zabicia uboju gospodarczego bydła owiec albo kóz o typie padnięcie. Tworzona będzie przez system, gdy inny użytkownik Portalu IRZplus złoży Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok bydła, owiec albo kóz,
• Propozycja Zgłoszenia przemieszczenia bydła owiec albo kóz - wersja 1 o typie sprzedaż
Tworzona będzie przez system gdy inny użytkownik Portalu złoży Zgłoszenie uboju w rzeźni bydła / Zgłoszenie uboju w rzeźni owiec albo kóz.

Portal IRZplus jest dostępny pod adresem:
https://irz.arimr.gov.pl