Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
6 lipca 2020

W imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie uprzejmie informujemy, że w związku z wydanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego o numerach 57/SPEC/2020, 58/SPEC/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r., oraz 51/SPEC/2020 z dnia 28.05.2020 w oparciu o art. 19a ust. 1, w związku z art. z art. 38 pkt 2 lit. t) Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.), w dniach od dn. 06.07.2020 r do dn. 31.07.2020 r. na działkach ewidencyjnych określonych w ww. decyzjach zostaną wykonane badania podłoża gruntowego dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektu w ramach przedsięwzięcia pn. BUDOWA GAZOCIĄGU W/C MOP 8,4 MPa DNI000 RELACJI GUSTORZYN - WRONÓW Etap III Rawa Mazowiecka - Wronów, stanowiącego część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów - Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województw lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego".

Warunki wykonania przedmiotowych badań określone zostały w ww. decyzjach administracyjnych.

Realizacja wymienionego gazociągu jest strategiczną inwestycją towarzyszącą budowie terminalu LNG, w związku z czym jest ona realizowana na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego LNG w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1554 ze zm.).