XXIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY GMINY SIECIECHÓW

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2020

Na podstawie art. 20, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 )  zwołuję XXIII  Sesję - Nadzwyczajną Rady    Gminy Sieciechów   na   dzień 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) na godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. 11 Listopada 2.                                                                                                                                                    

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2023.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2020 rok.

5. Zamknięcie sesji.             
                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                           Stanisław Potyra