KONKURS NA RYMOWANKĘ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 sierpnia 2020

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony Konkurs dla dzieci na rymowankę o bezpieczeństwie w gospodarstwie rolnym. Uczestnikami mogą być dzieci w wieku 11- 14 lat, których przynajmniej jeden rodzic/opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 5, max. kilkanaście wersów) promującej prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzującej Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie należy powierzać dzieciom poniżej 16 lat i przesłanie jej wraz z formularzem zgłoszeniowym do dnia 31.08.2020 r. do godz. 24:00 na adres e-mail: rymowanka@krus.gov.pl. W temacie e-maila należy wpisać: Konkurs na rymowankę - Imię i Nazwisko dziecka. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej kasy: www.krus.gov.pl

Galeria

  • Powiększ zdjęcie