Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Życzenia

2015-03-30


Wielkanocny stroik

2015-03-29
Już od kilku lat przed świętami wielkanocnymi w ZPO w Sieciechowie organizowany jest konkurs ,,Wielkanocny stroik’’, w którym chętnie udział biorą uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Prace wykonywane są dowolną techniką zespołowo lub pojedynczo i w wyznaczonym terminie przynoszone do szkoły. Można tu zauważyć wielki wkład w prace, dokładność, precyzję oraz pomysłowość.Pokonkursowe refleksje

2015-03-29
Żyjemy pośpiesznie, wciąż gonimy uciekający czas. Szczególnie mocno doświadczamy tego, ucząc w szkole. Koncentrujemy się na najważniejszym: nasi uczniowie muszą opanować technikę rozwiązywania testów, bo nowa podstawa programowa napisana jest w języku wymagań.


List prezesa KRUS

2015-03-27
Szanowni Rolnicy,
dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, o czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.


Ogłoszenie

2015-03-27
Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”W trosce o ortografię, czyli „Ortograficzna corrida” w ZPO w Sieciechowie

2015-03-26
Corrida,corrida, to walka z bykami, to także zabawa –
poznajcie ją sami.
Bo byki to groźne są czworonogi,
To także i błędy, słuchaczu nasz drogi.
 

W naszej szkole podejmujemy różne próby pracy nad ortografią, ciągle sprawiającą młodym ludziom kłopoty. Duże zainteresowanie i niezwykłe emocje wzbudziła impreza, którą zatytułowano Ortograficzna corrida.


Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycjicelu publicznego

2015-03-26
Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U.z 2012 r, poz,647,  ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 23.03.2015 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział w Warszawie, Zakład w Radomiu ul. Gazowa 11/13  26-600  Radom   zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:„Budowie sieci gazu ziemnego” w miejscowości Mozolice Małe na działkach ewidencyjnych  nr 1223 i 1248.


Informacja

2015-03-24
o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi rady Gminy Sieciechów  
Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została;


Informacja

2015-03-16
o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko inspektora ds. Obsługi Rady Gminy Sieciechów

Na stanowisko inspektora ds. obsługi rady gminy zgłosiło się 4 kandydatów, z których 1 spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.

Następnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16
Marian Zbigniew Czerski
Wójt Gminy Sieciechów


Dzień Sołtysa

2015-03-15
Z okazji dnia Sołtysa, w dniu 10 marca2015r.  odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Sieciechów oraz Przewodniczącego Rady Gminy z sołtysami. Z tej okazji, wójt Gminy Pan Zbigniew Czerski oraz Przewodniczący Rady Pan Kazimierz Mastalerz pogratulowali sołtysom wyboru i złożyli życzenia sukcesów w pracy na rzecz społeczności lokalnych.  W dalszej części spotkania wręczono sołtysom legitymacje sołtysa i materiały biurowe. Całość spotkania zakończono przy wspólnym stole przy kawie i herbacie,rozmawiając o problemach w poszczególnych sołectwach.projekt i wykonanie ARJ Multimedia