Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Bezpiecznie na wsi

2015-02-26
Już po raz kolejny Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla uczniów szkół podstawowych, pn. „Bezpiecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki!' Konkurs przebiegać będzie we współorganizacji z Dyrekcjami Szkół Podstawowych, zainteresowanymi jednostkami samorządu terytorialnego i udziałem lokalnych mediów.


Zapytanie  ofertowe

2015-02-24
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na odławianiu i transporcie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Sieciechów do schroniska oraz zapewnieniu opieki nad zwierzętami z terenu gminy umieszczonymi w schronisku.

Treść zapytanie ofertowego

Wzór umowy


Zaproszenie

2015-02-23
Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia VIII edycji Targów Rolniczych AGRO-PARK 2015, które odbędą się w dniach 7-8 marca 2015 roku na terenie Centrum Targowo-Wystawienniczego Targów Lublin S.A. w Lublinie przy ul. Dworcowej 11.Podczas wydarzenia zaplanowaliśmy profesjonalne szkolenie, tj. "Skuteczna likwidacja szkód łowieckich. Czego wymagać od szkół łowieckich?", które poprowadzi Pan Roman Włodarz oraz wykład Grzegorza Ignaczewskiego pt. Inwestycje w gospodarstwach".


Ogłoszenie

2015-02-23
Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. obsługi rady gminy.

Ogłoszenie o naborze


Konkurs Recytatorski w ZespolePlacówek Oświatowych w Sieciechowie

2015-02-21
Żyjemy w nieustannym pośpiechu. Nie mamy często czasu na refleksje nad sobą, godzimy się na świat jaki jest. A jednak pracując z młodzieżą, musimy im pomagać w szukaniu odpowiedzi na wielkie i ważne pytania. Na tym właśnie polega wychowanie – na poszerzaniu duchowej przestrzeni własnej egzystencji.
W tym celu został zorganizowany 12.02.2015 r. w ZPO w Sieciechowie Konkurs Recytatorski,zarówno dla uczniów szkoły podstawowej, jak i gimnazjalistów. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania dwóch utworów poetyckich polskich poetów. Prezentacja tekstów domagała się wyciszenia, medytacji, tworzyła atmosferę pogłębionej refleksji nad sobą i swoim postępowaniem.


Informacja o kandydatach, którzyzgłosili się do naboru na wolnestanowisko Sekretarza gminy Sieciechów

2015-02-20
Na stanowisko Sekretarza Gminy Sieciechów zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16  
WÓJT GMINY
Sieciechów


Akcja „Bezpieczny po zmroku”

2015-02-16
13 lutego2015r. w ramach akcji „Bezpieczny po zmroku”, Wójt Gminy Sieciechów Pan Zbigniew Czerski, komendant Komisariatu Policji w Gniewoszowie Pan podinsp. Jarosław Szczypiór oraz aspirant Pan Ireneusz Tęcza rozdali elementy odblaskowe uczniom szkół podstawowych w Zajezierzu,Sieciechowie i Starych Słowikach.  Spotkania były połączone z pogadanką na temat bezpiecznego poruszania się po drogach.


Informacja dodatkowa związana z terminem naboru na stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sieciechów

2015-02-13
Zmienia się następujące zapisy w ogłoszeniu  o naborze:
1. skreśla się zapis
„Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu   lub pocztą  (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”

Wprowadza się następujący zapis:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”

2. skreśla się zapis
„b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 20.02.2015 r. o godz. 14 00”

Wprowadza się następujący zapis:
 „b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 24.02.2015 r. (wtorek) po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym”

Ogłoszenie o naborze


50-lecie małżeństwa

2015-02-12
10lutego 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sieciechowie odbyła sięuroczystość wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Jest to cywilne odznaczenie państwowe, które zostało ustanowione jako nagroda dla osób, które przeżyły minimum 50 lat w jednym związku małżeńskim.


Medale za długoletnie pożycie małżeńskie


2015-02-12
Medal za długoletnie  pożycie małżeńskie  przyznawany jest parom, które przeżyły wspólnie, w jednym małżeństwie minimum 50 lat. Nadawany jest  przez Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej  na wniosek Wojewody, który  otrzymuje od organu samorządowego wykazy  zgłoszonych   do odznaczenia  jubilatów. Medale nie są nadawane z urzędu,automatycznie,  bez wiedzy a tym samym zgody jubilatów. Procedurę  wystąpienia z inicjatywą,  nadania odznaczenia,   urząd rozpoczyna kierując  się zainteresowaniem samych jubilatów lub ich krewnych.


projekt i wykonanie ARJ Multimedia