Miło mi Państwa powitać na stronie internetowej Gminy Sieciechów. Za jej pośrednictwem, chciałbym przedstawić naszą gminę i zachęcić do jej odwiedzenia. Niech strona internetowa dobrze służy mieszkańcom do pozyskania niezbędnych informacji o samorządzie gminy oraz pracy urzędu, a gości zachęci do zwiedzania i wypoczynku na terenie Gminy Sieciechów.

Wójt Gminy
mgr Kazimierz Pochylski

 

Godziny pracy Urzędu
od 1 października 2007 r
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Protokół wyników głosowania i wyników wyborów wójta Gminy Sieciechów

2014-11-20
Treść protokołu


Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Sieciechowie

2014-11-20
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Wójta Gminy Sieciechów w dniu 30 listopada 2014r.

Treść uchwały


Obwieszczenie

2014-10-31
o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960roku – kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r, Nr 80,poz,717 zezm.) zawiadamia się, że w dniu 27.10.2014 roku została wydana decyzja odmawiająca ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach ewidencyjnych" :

Treść obwieszczenia


Ogłoszenie

2014-10-31
Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach zaprasza bezrobotne kobiety i mężczyzn do skorzystania z jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Środki te są przyznawane w ramach realizacji projektu „Wspierajmy bezrobotnych", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie PUP w Kozienicach, ul. Zdziczów 1, 26-900 Kozienice, pokój nr 8, tel. 48 614 66 99 wew. 34.

Informacje dotyczące projektu „Wspierajmy bezrobotnych" dostępne są także na stronie www.pupkozienice.pl.Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie

2014-10-27
w  sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Sieciechowie w zamian za święto przypadające w dniu 01 listopada 2014r.


Zarządzenie Wójta Gminy Sieciechów

2014-10-27
w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sieciechów w zamian za święto przypadające w dniu 1 listopada 2014r.


Informacja Gminnej Komisji Wyborczej

2014-10-23

z dnia 22 października 2014 r.

w sprawie publicznego losowania składów obwodowych komisji wyborczych wGminie Sieciechów

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz. 112 zpóźn. zm.)  § 13 pkt 1 i 2 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic  m. ST.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. poz. 783) zawiadamia się, że dnia 24 października 2014r.o godz. 9.00 w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Sali konferencyjnej (I piętro) odbędzie się publiczne losowanie:


projekt i wykonanie ARJ Multimedia