Miło mi Państwa powitać na stronie internetowej Gminy Sieciechów. Za jej pośrednictwem, chciałbym przedstawić naszą gminę i zachęcić do jej odwiedzenia. Niech strona internetowa dobrze służy mieszkańcom do pozyskania niezbędnych informacji o samorządzie gminy oraz pracy urzędu, a gości zachęci do zwiedzania i wypoczynku na terenie Gminy Sieciechów.

Wójt Gminy
mgr Kazimierz Pochylski

 

Godziny pracy Urzędu
od 1 października 2007 r
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Uwaga rodzice!

2014-07-27
Gminny Ośrodek PomocySpołecznej w Sieciechowie informuje, że od 1 LISTOPADA 2014r. rozpoczniesię nowy okres zasiłkowy 2014/2015. Wnioskio zasiłek rodzinny wraz z dokumentami na nowy okres zasiłkowy będąprzyjmowane  w GOPS od dnia 1 września2014r. Do wniosku należy dołączyć:


Ogłoszenie o przetargu

2014-07-23
Na podstawie art.13ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r ogospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów zdnia  4 września 2004r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)
WÓJT   GMINY  SIECIECHÓW ogłasza
I  PUBLICZNY  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY


Ogłoszenie o przetargu

2014-07-23

Na podstawie art.13 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108)

WÓJT GMINY SIECIECHÓW ogłasza
II PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONYInformacja

2014-07-21
Wójt Gminy Sieciechów
działając na podstawie art.35ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tj.Dz. U. z 2010 r,  Nr 102, poz.651, zezm.)

 informuje
że w dniach od 18.07.2014 roku do 08.08.2014 r w siedzibie Urzędu Gminy w Sieciechowie oraz na stronie www.sieciechow.p lzostał podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży.


Ogłoszenie

2014-07-21
Wójt  Gminy Sieciechów działając na podstawie art.30ust. 2 pkt 3 ustawy  o samorządzie gminnym  z  dnia 8 marca 1990r. (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży
  1. Nieruchomość rolna oznaczona  w ewidencji gruntów obręb Zajezierze na arkuszu mapy 1 jako działki:


Ogłoszenie

2014-07-21
Wójt  Gminy Sieciechów działając na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy  o samorządzie gminnym  z  dnia 8 marca 1990r. (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 35ustawy  z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości  Wykaz  nieruchomości stanowiących  własność  Gminy Sieciechów przeznaczonych do sprzedaży
  1. Nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Głusiec, obręb Zajezierze – ark.4 oznaczona  w ewidencji  gruntów jako działka nr 502/1 pow.0,2934 ha.


Dofinansowania z NFOŚiGW

2014-07-15
Na 2014 rok  zostały uruchomione działania związane z dofinansowaniami, pożyczkami i dotacjami przez NFOŚiGW. Najwięcej skorzystają jednostki samorządowe oraz współdziałające z nimi instytucje pożytku publicznego. Indywidualni inwestorzy także nie mają powodów do narzekań. Można ubiegać się o dotację na systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą,pompy ciepła oraz kolektory słoneczne


projekt i wykonanie ARJ Multimedia