Jesteś tutaj: Start


Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Aktualności

Spotkanie dot. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej

Urząd Gminy w Sieciechowie zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie w dniu 4 sierpnia 2016 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy dotyczące udziału w projekcie z zakresu dofinansowania kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej.
Spotkanie poprowadzą przedstawiciele firmy zajmującej się montażem w/w instalacji.
Na spotkaniu zostanie omówiony szczegółowy zakres projektu. Celem spotkania jest również umożliwienie mieszkańcom zadawania pytań.
Mieszkańcy, którzy złożyli już ankiety będą mieli możliwość zmiany lub wycofania deklaracji jak również będzie jeszcze możliwość przystąpienia do udziału i złożenia ankiety i podpisania umowy.

28 lipca 2016
Czytaj więcej o: Spotkanie dot. kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej

PIKNIK PATRIOTYCZNY W ZAJEZIERZU

DNI GMINY SIECIECHÓW’ 2016 już za nami…

Powiększ zdjęcie

Poniżej przedstawiamy  listę sponsorów festynu oraz galerię zdjęć:

1. Pani Janina Zawodnik prezes Nadwiślańskiego Banku
Spółdzielczego w Puławach,
2. Pani Zofia Witosław prezes Zrzeszenia Producentów Rolnych
POWIŚLE,
3. Pani Stanisława Kuncka prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska" Gniewoszów,
4. Pan Zbigniew Kamionka właściciel firmy ZBIGNIEW
KAMIONKA SPÓŁKA HANDLOWA,
5. Pan Robert Rakoczy właściciel firmy Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe FENIX,
6. Pan Grzegorz Miturski Prezes Zarządu Wspólnoty Gruntowej
Sieciechów,
7. Pani Aneta Piskała Studio Dekoracji KREATOR,
8. Państwo Agnieszka i Artur Niedolistek Sieć Sklepów „AGA"
9. Pan Sławomir Ciesielski właściciel firmy Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe SAWEX,
10. Pan Wojciech Wiatrak AUTO ALARMY Montaż Zabezpieczeń,
11. Pan Artur Storczyk właściciel firmy AUTO Storczyk,
12. Pani Katarzyna Bujała,
13. Pan Piotr Roczkowski,
14. Pan Mirosław Basiewicz.

 

27 lipca 2016
Czytaj więcej o: DNI GMINY SIECIECHÓW’ 2016 już za nami…

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SIECIECHÓW - KOLEKTORY SŁONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Szanowni Państwo! Wójt Gminy Sieciechów informuje, że do dnia 25 lipca 2016 roku będzie prowadzony nabór wstępnych ankiet badających zainteresowanie udziałem w projekcie z zakresu odnawialnych źródeł energii (OZE).

12 lipca 2016
Czytaj więcej o: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE SIECIECHÓW - KOLEKTORY SŁONECZNE, INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA 500+

Od 1 kwietnia 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o pomoc w formie świadczenia wychowawczego na dzieci. O świadczenie mogą ubiegać się rodzice lub opiekunowie, którzy wychowują dzieci do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Osoby, które złożyły wnioski do dnia 1 lipca 2016 r. oraz spełnią wymagania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci otrzymają, lub już otrzymały, świadczenia od 1 kwietnia 2016 r.

9 lipca 2016
Czytaj więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA 500+

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY SIECIECHÓW

Urząd Gminy w Sieciechowie informuje, że na terenie Gminy Sieciechów wg ostatniego raportu IUNG w Puławach za okres od 01.05.2016 - 30.06.2016 kryterium klimatycznego bilansu wodnego zostało przekroczone w uprawach zbóż jarych i ozimych prowadzonych na glebach bardzo lekkich (piaszczystych). W związku z powyższym Wójt Gminy Sieciechów wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą.

6 lipca 2016
Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA ROLNIKÓW GMINY SIECIECHÓW

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU