Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Zaproszenie na sesję

2015-04-19
Zapraszamy na sesję Rady Gminy w Sieciechowie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. o godzinie 10.00 w Sali Konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie.
Proponowany porządek obrad:


Zaproszenie do składania ofert

2015-04-08
Gmina Sieciechów zaprasza do złożenia ofert na: „Monitorowanie sygnałów alarmowych Urzędu Gminy Sieciechów, ze wsparciem grupy interwencyjnej w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.”

Zapytanie ofertowe
Szczegółowy zakres zamówienia (załącznik nr. 1)
Wzór umowy (załącznik nr. 2),,Zmartwychwstał Pan, zmartwychwstał Pan- ALLELUJA…’’

2015-04-08
W pogoni codziennych spraw, obowiązków i różnych zadań, nie zastanawiamy się nad upływającym życiem, które tak naprawdę opiera się na wielu tradycjach, kulturach, zwyczajach. Dopiero nadchodzące święta przypominają nam o wielu z nich…


Wielkanocne spotkanie

2015-04-03
2 kwietnia 2015 roku odbyło się wielkanocne spotkanie pracowników Urzędu Gminy w Sieciechowie oraz jednostek organizacyjnych.Życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych przekazał Wójt Gminy Pan Zbigniew Czerski i Przewodniczący Rady Gminy Pan Kazimierz Mastalerz, następnie wszyscy podzielili się wielkanocnym jajkiem.


,,Moja gmina Bez elektrośmieci”

2015-04-03
Zespół   Placówek Oświatowych w Sieciechowie uczestniczy w programie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który wymienimy na pomoce dydaktyczne.

Termin zbiórki: od 08.04  do 17.04. 2015

Miejsce zbiórki: Publiczne Gimnazjum( wjazd od strony boiska).
godziny odbioru 7.00 -16.00.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.


Życzenia

2015-03-30


Wielkanocny stroik

2015-03-29
Już od kilku lat przed świętami wielkanocnymi w ZPO w Sieciechowie organizowany jest konkurs ,,Wielkanocny stroik’’, w którym chętnie udział biorą uczniowie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Prace wykonywane są dowolną techniką zespołowo lub pojedynczo i w wyznaczonym terminie przynoszone do szkoły. Można tu zauważyć wielki wkład w prace, dokładność, precyzję oraz pomysłowość.Pokonkursowe refleksje

2015-03-29
Żyjemy pośpiesznie, wciąż gonimy uciekający czas. Szczególnie mocno doświadczamy tego, ucząc w szkole. Koncentrujemy się na najważniejszym: nasi uczniowie muszą opanować technikę rozwiązywania testów, bo nowa podstawa programowa napisana jest w języku wymagań.


List prezesa KRUS

2015-03-27
Szanowni Rolnicy,
dziękuję Państwu za aktywny udział w działaniach Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszania liczby wypadków i chorób zawodowych w gospodarstwach rolnych.Dzięki Państwa otwartości i zaangażowaniu wiele zagrożeń wypadkowych zostało zlikwidowanych, a poziom bezpieczeństwa pracy rolniczej uległ znaczącej poprawie, o czym świadczy obniżenie wskaźnika wypadkowości z 24,6, w początkach działalności Kasy w 1993 roku, do 10,8 w 2014 roku.


Ogłoszenie

2015-03-27
Wójt Gminy Sieciechów na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010r Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na realizacje zadania publicznego „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej”projekt i wykonanie ARJ Multimedia