Godziny pracy Urzędu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.00 - 15.00
Nr rachunku podstawowego Urzędu Gminy:
26 8736 0006 2007 3712 96710001

 


Zarządzenie

2015-01-29


Wybory Sołtysów oraz Rad Sołeckich

2015-01-21
Kończy się kadencja działalności Sołtysów i Rad Sołeckich. W związku z tym na luty 2015 roku we wszystkich sołectwach zaplanowano zebrania wiejskie, podczas których wybierać będziemy Sołtysów i Rady Sołeckie na nową 4-letnią kadencję. W tych dniach będziemy decydować o losach naszych małych, lokalnych społeczności i wybierać przedstawicieli, którzy będą reprezentować interesy naszego sołectwa na zewnątrz. Zachęcam do udziału w tych spotkaniach. Zebrania będą również doskonałą okazją, aby porozmawiać o codziennych problemach,planach, o tym co zostało zrobione i co jest jeszcze do zrobienia w naszej okolicy. Pamiętaj – nieobecni głosu nie mają, dlatego warto przyjść i wnieść swój drobny wkład w próbę zapoczątkowania zmian w Twojej najbliższej okolicy.Przyjdź i decyduj o miejscu, w którym mieszkasz. Przyszłość Twojej miejscowości zależy także od Ciebie!


Informacja

2015-01-15


Informacja z III sesji Rady Gminy w Sieciechowie

2015-01-15
W dniu 22 grudnia 2014r. odbyła się III sesja Rady Gminy w Sieciechowie, którą prowadził Pan Kazimierz Mastalerz – Przewodniczący Rady Gminy. W sesji uczestniczyło 15 radnych.Rada Gminy podjęła niżej wymienione uchwały:


Wichura w Sieciechowie

2015-01-13

Ferie z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu

2015-01-11

Zapytanie ofertowe

2015-01-05
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Urząd Gminy w Sieciechowie zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na obsługę konserwacyjno-naprawczą urządzeń elektroenergetycznych na terenie Gminy Sieciechów.


Informacja

2015-01-05
Informujemy, iż z dniem 31 stycznia 2015 roku, mija termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Gminy Sieciechów; pok. nr 10 (II piętro) kancelaria (p. Baryłka Anna). W przypadku niezłożenia oświadczenia o wartości sprzedaży lub niedokonania opłaty w ustalonych terminach zezwolenie na sprzedaż alkoholu wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po upływie 6 miesięcy - art. 18 ust.12pkt 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. 2012, poz. 1356).


Podsumowanie 2014 roku

2015-01-04
W ostatni dzień grudnia pracownicy Urzędu Gminy uczestniczyli w spotkaniu podsumowującym rok 2014. Wójt Gminy Sieciechów Pan Zbigniew Czerski złożył wszystkim obecnym życzenia zdrowia oraz szczęścia w Nowym 2015 roku.


II sesja Rady Gminy

2014-12-27
9 grudnia odbyła się II Sesja Rady Gminy Sieciechów, podczas której uroczyste ślubowanie przed Radą złożył Wójt Gminy Sieciechów pan Zbigniew Czerski. Ponadto podjęte zostały uchwały w sprawie:
  • wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy, którą została pani Mirosława Pachocka,
  • utworzenia komisji stałych RG i ustalenia składów osobowych tych komisji.
projekt i wykonanie ARJ Multimedia